Det er bra det ikke er lyd på bildene!!!!! Her gikk det så det hviiiinte!