Selvfølgelig har vi ordentlig transport av opp-pakning og utstyr!