Små gutter og store gutter! Forskjellen er ikke så stor.